Další informace k přijímacímu řízení


Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby nám v případě zájmu o studium na naší škole,nosili zápisové lístky od 2. 5. 2019 do kanceláře školy v čase od 7:15 až 16:15 hodin.
Současně žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby si rozmysleli, o který druhý cizí jazyk bude mít budoucí student zájem v dalším studiu.


Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání na základě obdržení písemného vyrozumění, které budeme odesílat 2. 5. 2019, a to do 3 pracovních dnů po jeho obdržení.

 

Děkujeme za pochopení.