Distanční výuka biologie


Jak si poradit s distanční výukou?

Výsledky zadaných prací a úkolů žáků naší školy můžete zhlédnout v krátké videoprezentaci.

Speciální poděkování patří našim kolegům, PhDr. Martinu Mejzrovi Mgr. Nele Randové, žákům, kteří video vytvořili, Matyáši LučanoviKateřině Oliyarnyk, a celé řadě studentů, jejichž práce jsou v ukázce promítnuty.