Exkurze do NP České Švýcarsko se 3.B


Výlet do NP České Švýcarsko nás velmi nadchl. Každý den jsme navštívili nám neznámá, pozoruhodná místa, jež se nám zajisté zapsala do pamětí. Během turistických výletů jsme poznávali okolní rostliny, hmyz i celkový chod ekosystému les zábavným a efektivním způsobem. Tvorba reportáže nám pomohla otřepat stydlivost a naučit se kolemjdoucí nejen oslovit, ale i natočit s nimi rozhovor. Bylo velmi zajímavé, každý večer se třídou sdílet naše nové poznatky, neboť se každý z nás naučil nové informace. Zodpovědnost, jež na nás všechny byla kladena při tvorbě reportáže, nám pomohla třídu více stmelit. Dostali jsme šanci alespoň částečně dohnat rok asociace v karanténě během studia prvního ročníku.

Markéta Luxová, Lucie Baldová, Ema Orlická, Julie Potůčková, Adéla Malcová a Karolína Jechová


odaz na FOTOGALERII