Informace k odesílání finančních plateb na bankovní účty školy


Vzhledem k častým chybám v posílání plateb na školní účty upřesňujeme informaci.

Od listopadu 2018 používáme nová bankovní čísla a v průběhu jarních měsíců (nejpozději do konce května) 2019 je nutné změnit předchozí trvalé příkazy:

Provozní (běžný) účet školy

(není určen k platbám za akce žáků):

2001504613/2010

Školní jídelna

(účet určen k úhradě stravného):

2701504614/2010

FKSP

(týká se pouze zaměstnanců školy):

2401504620/2010

Akce žáků

(Slouží výhradně pro úhradu záloh a doplatků na akce pořádané pro studenty školy. Není určen k úhradě stravného.):

2601504617/2010
 

Děkujeme za správné a včasné odesílání.

Informace k odesílání finančních plateb na bankovní účty školy jsou ke stažení ZDE.