Informace pro nově přijaté žáky

aktualizace 22. 6. 2023 ve 8:30


1. úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků


Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých žáků primy a 1.A se konají ve středu 21. 6. 2023 od 17:00 v učebnách dle seznamu:

  • třída prima v přízemí v učebně P11,
  • třída 1.A v přízemí v učebně P06.

 


2. adaptační kurzy - září 2023


Cílem adaptačního kurzu je vzájemné poznávání studentů prvních ročníků gymnázia, seznámení se s třídními profesory, s dalšími vyučujícími, výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Kurz může usnadnit orientaci v sytému studia na GEKOMu.


chata Javor - Jindřichov u Jablonce nad Nisou - Jizerské hory

termín:

třída 1.A:

třída prima:

6. - 9. 9. 2023 (st - so)

3. - 6. 9. 2023 (ne - st)

 

ubytování:

chata Javor

   
 

přehledné info ke stažení:

info pro 1.A a prohlášení o bezinfekčnosti

info pro primu a prohlášení o bezinfekčnosti

platba:

do 14. 7. 2023 částku 3 000 Kč zaslat na č.ú.: 2601504617/ 2010

variabilní symbol:

71 - pro třídu 1.A

72 - pro třídu primu

kolonka pro příjmence: Je nutné uvést jméno a přijmení studenta !!!

K autobusu přinesou studenti potvrzení o bezinfekčnosti !!!

Těšíme se na Vás :-)


Informace také naleznete v sekci PRO STUDENTY - INFO PRO NOVĚ PŘIJATÉ ŽÁKY