Klub mladého diváka


Podrobnosti ke Klubu maldého diváka naleznete ZDE (v předmětovém infu) a na nástěnce u ředitelny.

Uzávěrka přihlášek je 20. 9. 2019, kdy musí být platba na účtu školy.