Krajské kolo Odznaku všestrannosti olymp. vítězů


Ve středu 10. května se naše škola zúčastnila krajského kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kam postoupila z kola okresního. Do republikového finále se sice nikdo z našich studentů neprobojoval, ale fanoušky jsme měli jednoznačně nejlepší!


Krajské kolo Odznaku všestrannosti olymp. vítězů