Mimořádná havarie topení


V úterý 19. 1. v odpoledních hodinách došlo k mimořádné poruše topení a v budově není možné topit. Porucha by měla být odstraněna do konce týdne.

Z tohoto důvodu ve čtvrtek pátek (21. a 22. 1.) školní jídelna není v provozu, objednané obědy jsou automaticky odhlášeny.