Nám Všem: Objetí Fildy


Také na naší škole jsme hluboce zasaženi událostí, která se stala 21. 12. 2023 na Filosofické fakultě UK. Sdílíme smutek, který na všechny dolehl.


Objetí Fildy

Po vánočních prázdninách, které následně proběhly, již nechceme znovu probírat celou událost, abychom znovu jitřili bolestné chvíle, které nás všechny zasáhly.

Pokud však s námi studenti toto téma otevřou, budeme s nimi předem vhodným způsobem o tragické události mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například podporou u školních psychologů nebo výchovné poradkyně).

Pevně doufáme, že taková nebo podobná situace již v budoucnu nikdy nenastane.

Karel Bednář, ředitel školy