Pozvánky k přijímacím zkouškám


Pozvánky k přjímacím zkouškám byly uchazečům odeslány dne 16. 4. 2021 doporučeně poštou, případně do datových schránek.