Přihlášky k přijímacímu řízení


Ve školním roce 2022/ 2023 budeme otevírat:

  • jednu třídu čtyřletého studia pro uchazeče z 9. tříd ZŠ,

  • jednu třídu osmiletého studia pro uchazeče z 5. tříd ZŠ.

Uchazeči k nám mohou podat přihlášky k přijímacím zkouškám nejpozději do 1. 3. 2022 v pracovních dnech v čase 7:30 - 16:15.

K přihlášce není nutné přikládat lékařské potvrzení. Pokud bude uchazeč o studium žádat úpravu podmínek přijímacího řízení, k přihlášce se přikládá zpráva ze školského poradenského zařízení. Budete-li mít k dispozici diplomy nebo potvrzení o účasti v obvodních kolech předmětových olympiád, popřípadě výsledkové listiny s označeným jménem účastníka, odevzdejte je spolu s přihláškou. Tyto dokumenty je možné dodat škole i později, nejpozději však v den přijímací zkoušky. Na zadní straně přihlášky musí být vyplněné a školou ověřené známky, toto je možné nahradit notářsky ověřenou kopií vysvědčení.

POZOR! Vlastníte-li soukromou datovou schránku, uveďte ji v přihlášce.

Tiskopis přihlášky lze stáhnout ve formátu pdf.

Vzor staršího formátu vyplněné přihlášky.