Přihlašování k přijímacím zkouškám


sdělení k přihlašování do systému DiPSy


V průběhu přihlašování na naši školu jsou požadovány přílohy ZPS a předmětové olympiády. Od pondělí 12. 2. jsou opraveny jako nepovinné. Dokládají je jen ti uchazeči, kterých se týkají.

 

potvrzení od lékaře


Lékařský posudek uchazeče nevyžadujeme.

 


provozní doba kanceláře školy


Provozní doba kanceláře školy pro příjem výpisů a přihlášek ke studiu je v pracovních dnech od 7:45 do 16:15.

 

počet otevřených tříd a podaných přihlášek ke studiu v minulém roce


V minulém roce jsme otevřeli jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia. Počet přihlášek uchazečů tehdy činil u čtyřletého studia 89 a u osmiletého studia 258.