Přípravné kurzy ve školním roce 2022/23


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro páté i deváté třídy se budou konat v pondělí 15:15 - 17:15. Kurzy budou zahájeny 24. 10. 2022.

Přípravné kurzy probíhají prezenčně jedenkrát týdně. Lekce se skládá z 55 minut českého jazyka a 55 minut matematiky. Kurz obsahuje 20 lekcí, cena kurzu činí 3000 Kč. Platba proběhne hotově na první hodině. Minimální obsazenost kurzu je 10 studentů.

V případě zájmu vyplňte přihlášku pod odkazem: Přihláška k přípravným kurzům ve šk. roce 2022/23


Mgr. Jana Tláskalová

tel.: 737 149 666


infromace v sekci PRO UCHAZEČE - PŘÍPRAVNÉ KURZY