Rotační výuka od pondělí 7. 12.


Od pondělí 7. 12. přechází všechny ročníky (vyjma maturantů) do rotačního způsobu vyučování, tzn. střídání týdne prezenční výuky ve škole s týdnem distančního vyučování z domova.

V maturitním ročníku probíhá výuka prezenčním způsobem v každém týdnu a je umožněno mísení skupin napříč třídami.


sudém týdnu (od 7. 12.) probíhá prezenční výuka v těchto třídách: 1.1  3.1  7.1  8.1  1.A  1.B  3.A  4.A  4.B, ostatní třídy pokračují v distančním způsobu vyučování nebo do něj přechází.

lichém týdnu (od 14. 12.) probíhá prezenční výuka v těchto třídách: 2.1  4.1  5.1  6.1  8.1  2.A  4.A  4.B, ostatní třídy přechází do distančního způsobu vyučování.


Program na 21. a 22. 12. škola zatím nestanovuje, ale předpokládá, že by se za stávajících podmínek všechny třídy měly ve škole objevit a v rámci tradice se v budově školy rozloučit s rokem 2020.