Screeningové testování 14. února


AG testování


Poslední povinné celostátní screeningové testování pouze antigenními testy (mimořádné opatření MZd) proběhne v pondělí 14. února zpravidla od 7:30 v učebnách dle rozvrhu v Bakalářích (Pozor na případné odchylky! Jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnce školy na Bakawebu.)

Infromace pro školy s účinností od 31. 1. a 15. 2. (změny týkající se testování, nařizování karantény a zkrácení platnosti očkovacích certifikátů)

Pokyn ke screeningovému testování žáků a zaměstnanců ve školách (od 31. 1. 2022)


Antigenního testování se musí účastnit všichni žáci a zaměstnanci vyjma těch, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění covid-19.

Samotné testování je možné nahradit doložením negativního výsledku testu, který provedl poskytovatel zdravotních služeb (72 hodin od PCR testu nebo 24 hodin od AG testu). Doklady nahrazující povinnost se testovat žáci předkládají v průběhu screeningové testování.

Pokud žák nebude přítomen na testování v pondělí 14. 2., ale dostaví se na vyučování později během dne nebo až v dalších dnech do pátku 18. 2., nahlásí tuto skutečnost bezprostředně po svém příchodu na vrátnici, kde si provede test pod dohledem pověřené osoby.


PCR testování


V návaznosti na konec povinnosti pořádat screeningové antigenní testování rušíme nabídku i dobrovolného PCR testování ve škole.


Návod:

k testování školními antigenními testy


Testy, které má v současné době škola k dispozici, jsou Ag testy od společnosti SEJOY.

Předkládáme krátké ilustrativní videa jak odebrat vzorek včetně informačního letáků ke stažení.


Odběr pomocí SEJOY - informační leták


více informací v sekci PRO STUDENTY - COVID-19 - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ