Screeningové testování 31. ledna


AG testování


Nejbližší povinné celostátní screeningové testování pouze antigenními testy (mimořádné opatření MZd) proběhne v pondělí 31. ledna zpravidla od 7:30 v učebnách dle rozvrhu v Bakalářích (Pozor na případné odchylky! Jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnce školy na Bakawebu.)

Infromace pro školy s účinností od 31. 1. a 15. 2. (změny týkající se testování, nařizování karantény a zkrácení platnosti očkovacích certifikátů)

Pokyn ke screeningovému testování žáků a zaměstnanců ve školách (od 31. 1. 2022)


Antigenního testování se musí účastnit všichni žáci a zaměstnanci vyjma těch, kteří v posledních 30 dnech prodělali onemocnění covid-19.

Samotné testování je možné nahradit doložením negativního výsledku testu, který provedl poskytovatel zdravotních služeb (72 hodin od PCR testu nebo 24 hodin od AG testu). Doklady nahrazující povinnost se testovat žáci předkládají v průběhu screeningové testování.

Žáci nebo zaměstnanci, kteří se nemusí testovat nebo účastnit testování v pondělí 31. 1. 2022, jsou Ti, kteří podstoupili v pátek 28. 1. 2022 dobrovolné školou organizované PCR testování s negativním výsledkem.

Pokud žák nebude přítomen na testování v řádném termínu, ale dostaví se na vyučování později během dne nebo až v dalších dnech, nahlásí tuto skutečnost bezprostředně po svém příchodu na vrátnici, kde si provede test pod dohledem pověřené osoby.


PCR testování


V pátek 4. února z důvodu pololetních prázdnin se školou organizované dobrovolné PCR testování konat nebude. Škola neuvažuje o přesunu testování na jiný den v týdnu z důvodu, že by tímto testováním nešlo nahradit následné pondělní povinné AG testování.

Vyhodnocení výsledků provádí společnost Spadia.

datum odběru
datum a čas
doručení výsledku
účast
pozitivní
výsledek
 
28. 1. 2022
28. 1. v 21:30
82 žáků a 11 zaměstnanců
1 a 1
 
21. 1. 2022
22. 1. v 01:15
54 žáků a 12 zaměstnanců
3 a 0
 
14. 1. 2022
15. 1. v 01:35
61 žáků a 4 zaměstnanci
3 a 1
 
10. 1. 2022
10. 1. ve 20:30
140 žáků a 15 zaměstnanců
6 a 1
 
3. 1. 2022
3. 1. ve 22:30
36 žáků a 2 zaměstnanci
0
 
         

 


Návod:

k testování školními antigenními testy


Testy, které má v současné době škola k dispozici, jsou Ag testy od společnosti SEJOY.

Předkládáme krátké ilustrativní videa jak odebrat vzorek včetně informačního letáků ke stažení.


Odběr pomocí SEJOY - informační leták


Výhled testování za současně platných opatření


pondělí
31. 1. 2022
zpravidla v 7:30
povinné celostátní AG testování
účastní se všichni, vyjma těch, co
a)   v posledních 30 dnech prodělali covid-19 nebo
b)   se účastnili školního PCR testování
 
 
pondělí
 
7. 2. 2022
 
zpravidla v 7:30
 
povinné celostátní AG testování
 
účastní se všichni, vyjma těch, co
v posledních 30 dnech prodělali covid-19
 
 
pátek
11. 2. 2022
zpravidla v 7:30
školní PCR testování
účastní se dobrovolníci
 
 
           
 

více informací v sekci PRO STUDENTY - COVID-19 - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ