sekunda na 4+4 dny v pohybu


Odchod bude během velké přestávky ze školy, návrat po 13 hodině do školy.
Výstava se koná v Desfourském paláci poblíž Florence, vedle Florentina. Pro školní skupiny je zdarma. Pokud by někdo chtěl odcházet domů přímo odtud a nevracet se do školy, musí mít podepsaný souhlas od rodičů.