Stávka


Ředitelství školy sděluje, že z důvodu stávky bude ve středu 6. 11. 2019 škola zavřená. Ke stávce se v pondělí 4. 11. připojilo 80% pedagogů, tudíž výuka probíhat nebude. Věříme, že naše důvody pochopíte a sdílíte společné obavy o osud vzdělávání v ČR.

 

Protože v médiích se objevují informace zjednodušené, uvádíme důvody, které nás vedou k připojení ke stávce:

  1. Nesplnění slibu na zvýšení platů o 15%, nyní už jen 8% do tarifů a 2% do nadtarifní (nejisté) části.
  2. Od roku 2013 vzrostly platy učitelů pouze o 4% více než průměrná mzda v zemi. Původní slib z roku 2003 byl 130% průměrné mzdy, dnes je to 110%. Platy učitelů tvoří 64% průměrné mzdy vysokoškoláků (v Polsku je to 80%, v Německu 100%).
  3. Česká republika dává na školství o čtvrtinu finančních prostředů méně, než je průměr vyspělých států světa.
  4. Neustálé měnění konkrétních kroků (spíše v neprospěch určité části pedagogů), jak bude navýšení provedeno.

Aktuální informace o průběhu stávky najdete na webových stránkách ČMOS PŠ.