Třídní schůzky 14. 11. 2022


Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky, ty se konají v pondělí 14. 11. 2022 od 18:00 v kmenových učebnách.

Širší výbor Rady rodičů, kam jsou zváni pouze zvolení zástupci tříd, začíná v 17:00knihovně v 1. patře.