Třídní schůzky 6. 4. 2022


Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky, ty se konají ve středu 6. 4. 2022 od 18:00 v kmenových učebnách.