Týden Elišky Krásnohorské a třídní schůzky


týden Elišky Krásnohorské


Ve dnech 20. - 24. 11. 2023 proběhne cyklus besed o Elišce Krásnohorské, jejích činech a její době.


TEK 2023


třídní schůzky


Zveme rodiče našich žáků na třídní schůzky, ty se konají ve středu 15. 11. 2023 od 18:00 v kmenových učebnách.

Širší výbor Rady rodičů, kam jsou zváni pouze zvolení zástupci tříd, začíná v 17:00knihovně v 1. patře.