Úspěch našich studentů v soutěži ChemQuest


V pátek 21. dubna 2023 se tým složený z žáků tercie se svým chemickým pokusem umístil na druhém místě ve finále celostátní soutěže ChemQuest. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze zadala žákům v rámci 11. ročníku ChemQuestu téma Oheň a voda. Úkolem žáků bylo ve dvou až tříčlenných družstev navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment, který musí být proveditelný v mobilní digestoři. Naši žáci vysvětlují princip karbidové lampy.

Matyáši Friedbergerovi, Vladislavu Glombovi a Jakubu Plívovi gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Karbidová lampa v podání terciánů