Výstražná stávka


Vzhledem ke skutečnosti, že v pondělí 27. 11. 2023 se ke stávce připojí přes 70 % pedagogických pracovníků a přes 90 % provozních zaměstnanců, není možné v tento den zajistit vyučování a škola bude pro žáky uzavřena. 

 


cíl stávky


Cílem stávky je:

  • zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů.
  • zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

 


odkazy a další informace


Aktuální informace o průběhu stávky najdete na webových stránkách ČMOS PŠ, včetně dopisu školských odborů určený rodičům.