Krajské kolo SOČ


Daniel Friedrich (sexta) se svou prací "Modely vzniku jazyka v kontextu symbolismu v indonéštině" zvítězil v kategorii "Teorie kultury, umění a umělecké tvorby" v krajském kole SOČ (Středoškolská odborná činnost), které se uskutečnilo 24. 4. 2017.

Blahopřejeme.