Obvodní kolo Olympiády v českém jazyce 2018


V úterý 30. 1. 2018 se uskutečnilo obvodní kolo Olympiády v českém jazyce.

V I. kategorii (reprezentanti tercie a kvarty) obsadila Martina Hamplová (4.1) 3. místo a postupuje do krajského kola. Ladislav Koubek (4.1) skončil na 5. - 6. místě z 31 soutěžících.

  

Ve II. kategorii (reprezentanti vyššího gymnázia) obsadila Gabriela Šrámková (6.1) 5. - 6. místo a Linda Sixtová (3.A) 8. - 10. místo z 15 soutěžících.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně zdaru.