SOČ 2015


V pondělí 27. 4. 2015 se uskutečnilo krajské kolo SOČ (středoškolská odborná činnost), jehož se z naší školy účastnila v rámci oboru chemie Kateřina Šírová (oktáva) se svou prací Syntéza  polymerních konjugátů s rifabutinem. Umístila se na 1. místě a postoupila do celorepublikového finále.

Kateřině gratulujeme.

 

V úterý 28. 4. 2015 se konalo na Gymnáziu Na Vítězné pláni (GVP) Vědecké klání studentů našeho gymnázia a GVP v SOČ. Účastnili se studenti Hana Komárková (sexta) a Michaela Ferklová (sexta) s prací Ideologie Čučche a doktrína Songun, Markéta Nápravníková (septima) s prací Antidepresiva.

Kateřina Velichová (septima) s prací Vybrané regulátory rostlinného růstu a Kateřina Šírová (oktáva) s prací Syntéza polymerních konjugátů s rifabutinem.

V porotě zasedla Marie Nosková (předsedkyně) a Ludmila Vacková.

V přírodovědné kategorii zvítězila Kateřina Šírová, Markéta Nápravníková a Kateřina Velichová se umístily na 3. místě. Ve společenskovědní kategorii se Hana Komárková s Michaelou Ferklovou obsadily 2. místo.

 

Úspěšným mladým vědcům blahopřejeme a všem držíme palce, aby dále rozvíjeli svůj potenciál.