Studentský model OSN v Plzni 2015


Naši studenti se ve dnech 11. - 16. 9. 2015 zúčastnili Studentského modelu Valného shromáždění OSN v Plzni. Stejně jako vloni byli v tomto vzdělávacím projektu velmi úspěšní:

Filip Crnčević, student sexty, byl zvolen nejlepším delegátem Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost.

Vojtěch Domín, student septimy, byl zvolen nejlepším delegátem v Sociálním, kulturním a humanitárním výboru.

Jaroslav Skopal, student septimy, byl zvolen 2. nejlepším delegátem Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost.

Josef Simpartl, student septimy, byl zvolen 3. nejlepším delegátem v Hospodářském a finančním výboru.