Výchovné a kariérní poradenství


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


PaedDr. Ilona Blažková
tel.:
241 080 280

Konzultační hodiny

výchovné poradenství
út - pá
9:40 - 10:05  o velké přestávce
Popřípadě v tyto dny kdykoliv po předchozí domluvě.  
kariérní poradenství
út
14:00 - 16:00
 
14:00 - 16:00
 
Popřípadě kdykoliv po předchozí domluvě.
 

Výchovné poradenství


Stále existuje schránka důvěry na dveřích kabinetu kariérní poradkyně, kam zcela anonymně můžete vhodit svůj vzkaz i si určit jakým způsobem vám mám odpovědět (např. mám-li zanechat zalepenou obálku ve vrátnici na vámi zvolené heslo).

dokumenty:

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole

Pro studenty a rodiče: Když nevíte, co dělat, kam se obrátit!

Seznam základní doporučené literatury


Kariérní poradenství


Aktuální informace průběžně vyvěšuji na nástěnce výchovné poradkyně, základní kontakty a údaje o vysokých školách, vyšších odborných školách a dalších možnostech vzdělávání najdete i v knihovně v šanonech vedle učitelského počítače. 

Vzory přihlášek na VŠ a další typy škol

Pro čtyřleté studium: KKOV 79-41-K/41
Pro osmileté studium: KKOV 79-41-K/81
IZO: 000335533
 

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz