Výchovné a kariérní poradenství


ZÁSTUP VÝCHOVNÉHO PORADCE

Výchovný poradce je v době pracovní nechopnosti zastupován školními psychology. Viz sekce KONTAKTY - ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ.

 

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


PaedDr. Ilona Blažková
tel.:
241 080 280

Konzultační hodiny


po

14:30 - 16:30

 

st

14:00 - 16:00

 

čt

14:00 - 15:30

 
Popřípadě kdykoliv po předchozí domluvě.
 

Výchovné poradenství


Stále existuje schránka důvěry na dveřích kabinetu kariérní poradkyně, kam zcela anonymně můžete vhodit svůj vzkaz i si určit jakým způsobem vám mám odpovědět (např. mám-li zanechat zalepenou obálku ve vrátnici na vámi zvolené heslo).

dokumenty:

Seznam základní doporučené literatury


Kariérní poradenství


Aktuální informace průběžně vyvěšuji na nástěnce výchovné poradkyně, základní kontakty a údaje o vysokých školách, vyšších odborných školách a dalších možnostech vzdělávání najdete i v knihovně v šanonech vedle učitelského počítače. 

Vzory přihlášek na VŠ a další typy škol

Pro čtyřleté studium:
KKOV 79-41-K/41
Pro osmileté studium:
KKOV 79-41-K/81
IZO:
000335533
 

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz