Vítězství v obvodním kole Pythagoriády


Dne 14. 5. 2015 se konalo obvodní kolo Pythagoriady na ZŠ Na Planině. Ve třech kategorích (prima, sekunda, tercie) se ho zúčastnilo 12 nejlepších úspěšných řešitelů školního kola z našeho gymnázia.

V kategorii 6. třída a prima se z celkového počtu 47 soutěžících umístili:

  • Markéta Macháčková na 2. - 5. místě
  • Klára Kolevská na 6. - 11. místě
  • Kristýna Luxová na 12. - 20. místě
  • Milan Handlovič a Jakub Hermann Kreppke na 21. - 26. místě

V kategorii 7. třída a sekunda se z celkového počtu 73 účastníků umístili:

  • Daniel Brus na 1. místě, jako jediný s plným počtem bodů
  • Lukáš Felix na 7. - 13. místě

V kategorii 8. třída a tercie se z celkového počtu 72 soutěžících, z nichž se pouze 25 stalo úspěšnými řešiteli, umístili:

  • Čeněk David na 7. - 8. místě
  • Natálie Koscelanská na 9. - 14. místě
  • Zuzana Cymbálová na 15. - 20. místě

Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům.