Čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon II


šablony EUProjek ŠABLONY II PRO GEKOM je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.