Čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon


šablony EUProjekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.