Institut mezinárodních studií FSV UK


logo IMS FSV UKS Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze máme uzavřené Memorandum o spolupráci, ve kterém podporujeme realizaci společných projektů a aktivit.