Hodnocení a uzavření klasifikace, termíny maturitních a přijímacích zkoušek


Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. a její metodiky škola vydala „Hodnocení výsledků vzělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/ 2020“. V tomto dokumentu je popsáno, jak budou hodnoceni žáci nematuritních ročníků a maturitního ročníku, a jsou zde stanoveny termíny uzavření ročníku.

Na základě Vyhlášky 232/ 2020 Sb. škola zveřejnila termíny maturitních a přijímacích zkoušek. Přesné časy budou zveřejněny po úpravě a vyhlášení jednotných zkušebních schémat Ministerstvem školství.