Provoz školy v červnu


pro studenty a rodiče


Na  základě aktualizovaných informací MŠMT (platných od 31. května a 1. června a 8. června) dochází k rozvolnění povinnosti nošení roušek či respirátoru. Nově není od 8. června povinností mít zakrytá ústa a nos během výuky nebo maturitního zkoušení, ve společných prostorách (na chodbách, toaletách nebo v šatnách) povinnost zakrytí úst a nosu nadále trvá. Dříve vydané dílčí úpravy se týkaly oblasti nahrazení testování dokladem o očkování nebo školami organizovaným fotografování.


nižší gymnázium

Testování PCR testy proběhne v pátek 25. 6. v 7:30 v učebnách dle rozvrhu.

V případě, že se žák nezúčastnil hromadného testování v pátek 11. 6., vstupuje vždy do budovy školy hlavním vchodem k vrátnici. Kde nahlásí tuto skutečnost panu vrátnému, který s ním dodatečné testování provede nebo zkontroluje doklady, kterými žák testování nahrazuje.

Podrobnosti k organizaci testování jsou popsány v sekci PRO STUDENTY - TESTOVÁNÍ NA COVID-19.


vyšší gymnázium

Testování PCR testy proběhne v pondělí 21. 6. v 7:30 v učebnách dle rozvrhu.

V případě, že se žák nezúčastnil hromadného testování v pondělí 7. 6., vstupuje vždy do budovy školy hlavním vchodem k vrátnici. Kde nahlásí tuto skutečnost panu vrátnému, který s ním dodatečné testování provede nebo zkontroluje doklady, kterými žák testování nahrazuje.

Podrobnosti k organizaci testování jsou popsány v sekci PRO STUDENTY - TESTOVÁNÍ NA COVID-19.


Mimořádné opatření:

 
odkazy:
MŠMT: Informace k provozu škol od 31. května, 1. června a 8. června

Školní jídelna je v provozu ve své standardní provozní době, a to 11:45 - 14:00 (mimo prázdninových dnů). Žáci a zaměstnanci školy si mohou přihlásit obědy na www.strava.cz. Žákům a cizím strávníkům může být oběd vydán do přinesených nádob. Neodhlášené obědy propadají.

 

pro uchazeče


Vzhledem k organizačním záležitostem, žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby zápisové lístky v případě rozhodnutí se studovat na naší škole odevzdávali v kanceláři školy od pondělí 24. 5. 2021 v čase 7:15 – 16:15hod.

Spolu s odevzdáním zápisového lístku nám sdělíte i volbu druhého cizího jazyka (německý jazyk, francouzský jazyk).

Souhrnné informace naleznete v sekci PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.


pro zaměstnance


Od 3. 5. 2021 je škole uložena povinnost testovat zaměstnance při vstupu do budovy pouze 1x v týdnu Ag nebo PCR testy.

Aktualizace: Povinné testování lze nahradit:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (doba prodloužena od 24. 5. z původních 90 dní),

  2. dokladem o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

  3. certifikátem MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace:
  • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.