Konkurz na přípravu filmového festivalu


Vedení školy vyhlašuje výběrové řízení na téma a realizační tým pro přípravu a zajištění dalšího ročníku filmového festivalu Jeden svět na Ohradní 2023.

Festival vznikl jako součást projektu „Jeden svět na školách“. Jde o vzdělávací akci, při níž je studentům zprostředkováno jimi navržené téma, které je reflektováno napříč všemi ročníky školy. Téma mívá výrazné přesahy do společenských věd a mediální výchovy. Festival v uplynulých letech získal podobu třídenní akce, která nahradila běžnou výuku v předvánočním týdnu. Tuto podobu je žádoucí zachovat a rozvíjet.

Výběrového řízení se může zúčastnit každý student našeho gymnázia. Podmínkou je písemné zpracování zadání. Zpracovaný projekt je přihlášen zasláním do 26. 3. 2023 na e-mailovou adresu: trestikova@gekom.cz

Přihlášený tým představí návrh projektu před výběrovou komisí složenou ze zástupců školy a odborných pracovníků. Komise z přihlášených návrhů vybere nebo nevybere projekt k realizaci.

Podmínky zadání na výběrové řízení festivalového týmu a tématu filmového festivalu „Jeden svět na Ohradní 2023“


filmový festival - nábor


webové stránky JEDEN SVĚT NA OHRADNÍ