Úvodní soustředění 1.A 1. - 4. 9. 2019


Pobyt slouží ke vzájemnému poznání studentů prvního ročníku gymnázia, seznámení s třídní profesorkou, s dalšími vyučujícími, s výchovnou poradkyní. Kurz usnadní orientaci v systému studia na Gymnáziu Elišky Krásnohorské (např. se budoucí „prváci“ dozvědí, jak vypadá školní řád, organizace školního roku, jaké akce mohou očekávat, čeho se případně vyvarovat).

Studenti naváží první kontakty, které jim usnadní počátek studia na nové škole, pobytu v neznámém prostředí. Kurz je třeba chápat jako legitimní a závažný vstup do života gymnazisty, protože je může i upozornit na možná úskalí nového typu studia, na jiné nároky, na metody učení, na změnu volného času, představí jim také lidi, se kterými budou v následujících čtyřech letech trávit podstatnou část svého života.

Účastníci se nemusí obávat žádných výkonnostních sportovních aktivit, nebudou procházet ani žádným testováním či rozřazováním. Naopak jim budou představeny a nabídnuty možnosti tréninku paměti, zvýšení efektivity učení apod.

Termín konání:

1. – 4. 9. 2019

Místo konání:

Jindřichov u Jablonce nad Nisou; rekreační a sportovní středisko, chata Javor

Ubytování:

Studenti a pedagogové našeho gymnázia budou mít k dispozici jednu budovu s pěknými tří- až čtyřlůžkovými pokoji s příslušenstvím, dále se společenskou místností, s učebnou a s prostory určenými pro volný čas i v případě špatného počasí. Součástí areálu jsou i místa pro sportovní aktivity zajišťované tělocvikářkou našeho gymnázia.

Stravování:

Samozřejmostí je plná penze s pitným režimem.

Odjezd:

Dne 1. 9. 2019 v 9.30 od budovy Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, 140 00 Praha 4. Sraz účastníků je plánován na 9.00. Studenti (jejich zákonní zástupci) před nástupem do autobusu odevzdají řádně vyplněná požadovaná potvrzení.

Příjezd:

Předpokládaný odjezd z Jindřichova je stanoven na 4. 9. 2019 v cca 11.00 h. Předpokládaný příjezd k budově gymnázia 4. 9. 2019 mezi 12.00 a 13.00.

Cena:

1.900 Kč (zahrnuje: dopravu, ubytování, stravování, pojištění, odborné vedení kurzu, povlečení)

Uvedenou částku je nutno zaplatit do 31. 7. 2019 převodem na účet školy 2601504617 / 2010, variabilní symbol 71 a číslo studenta, do kolonky pro příjemce je pak nutné uvést  jméno studenta.

Do 31. 7. 2019 je také třeba doručit na adresu školy závaznou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení kurzu (kopii výpisu z účtu)!

S sebou si studenti vezmou:

Sportovní oblečení a vhodnou obuv (včetně přezůvek do chaty, bot do mokra), plavky, pláštěnku (nepromokavou bundu s kapucí), psací potřeby, sešit, šátek, kapesní svítilnu, oblíbenou knížku, případně hudební nástroj (kytaru, flétnu), sportovní náčiní typu talíře na házení či badmintonu, kartičku zdravotní pojišťovny, všechny níže uvedené formuláře, dostatek dobré nálady a chuti poznávat nové věci a kamarády.

Formuláře ke stažení:
 

Prosíme, aby si studenti s sebou nebrali cenné věci, nebudou mít možnost je stále hlídat.

 

Za organizátory Jarmila Veselá – výchovná poradkyně