Úvodní soustředění PRIMY 4. - 7. 9. 2019


Pobyt slouží k vzájemnému poznání žáků primy, jejich seznámení s třídní profesorkou, s dalšími vyučujícími i s výchovnou poradkyní. Žáci se naučí orientovat v systému studia na nižším stupni gymnázia, osvojí si základní informace, které jim později usnadní nástup do nové školy (např. znalost školního řádu, časové organizace školního roku na gymnáziu), dozvědí se, jaké akce mohou během svého studentského života očekávat, co vše mohou využívat, na co si naopak mají dát pozor. Naváží první kontakty se spolužáky a s učiteli, stanoví si pravidla vzájemného soužití v nové třídě a škole. Seznámí se s možnými problémy přechodu na jiný styl výuky, s jinými nároky, než na jaké byli zvyklí na základní škole, budou jim předvedeny metody učení i metody tréninku paměti apod.

Termín konání:

4. – 7. 9. 2019

Místo konání:

Jindřichov u Jablonce nad Nisou - rekreační a sportovní středisko, chata Javor

Odjezd:

Dne 4. 9. 2019 v 9.30 od budovy Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, 140 00 Praha 4. Sraz účastníků je plánován na 9.00. Žáci (jejich zákonní zástupci) před nástupem do autobusu odevzdají řádně vyplněná požadovaná potvrzení.

Ubytování:

Studenti a pedagogové našeho gymnázia budou mít k dispozici jednu budovu v areálu s pěknými tří- až čtyřlůžkovými pokoji s příslušenstvím, dále se společenskou místností, s učebnou a s prostory určenými pro volný čas i v případě špatného počasí. Součástí je i sportovní areál, kde budou účastníci aktivně trávit čas pod vedením tělocvikářky našeho gymnázia (rozhodně nepůjde o výkonnostní soutěže!).

Stravování:

Samozřejmostí je plná penze s pitným režimem.

Příjezd:

Předpokládaný odjezd z Jindřichova je stanoven na 7. 9. 2019 v cca 10.00 hodin. Předpokládaný příjezd k budově školy pak je 7. 9. 2019 mezi 11.00 a 12.00.

Cena:

1.900  (zahrnuje: dopravu, ubytování, stravování, pojištění, odborné vedení kurzu, povlečení).

Uvedenou částku je nutno zaplatit do 31. 7. 2019 převodem na účet školy 2601504617 / 2010, variabilní symbol 72 a číslo studenta podle výkazu, které rodičům sdělí třídní profesorka, do kolonky pro příjemce je pak nutné uvést jméno studenta.

Do 31. 7. 2019 je také třeba doručit na adresu školy závaznou přihlášku spolu s dokladem o zaplacení kurzu (kopií výpisu z účtu)!

S sebou si žáci vezmou:

Sportovní oblečení a oblečení do lesa, vhodnou obuv (včetně přezůvek do chaty a bot do mokra), hygienické potřeby, ručník, plavky, pláštěnku (nepromokavou bundu s kapucí), psací potřeby, sešit, šátek, kapesní svítilnu, oblíbenou knížku, mohou přibalit i oblíbený hudební nástroj (kytaru, flétnu), sportovní náčiní typu talíř na házení či badminton, kapesné, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, všechny níže uvedené formuláře, dostatek dobré nálady a chuti poznávat nové věci a kamarády.

 
Formuláře ke stažení:
 

K dispozici bude školní mobilní telefon, žáci by měli většinu času trávit komunikací s novými spolužáky, ne s blízkými.

Nedávejte, prosím, dětem drahé věci, nebudou mít čas je stále hlídat.

Za organizátory Jarmila Veselá – výchovná poradkyně.