Výsledky dotazníku k distanční výuce


V průběhu dubna škola uspořádala celoškolní dotazníkové šetření týkající se distanční výuky.

Nyní zveřejňujeme jeho výsledky. Můžete se seznámit s odpověďmi žáků, rodičů i učitelů. Přístupné nejsou pouze otevřené odpovědi, které zahrnují některé osobní údaje.


Výsledky dotazníků vyplněné žáky


výsledky dotazníků žáků v rámci školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výsledky dotazníků žáků dle jednotlivých tříd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky dotazníků vyplněné rodiči


výsledky dotazníků rodičů v rámci školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výsledky dotazníků rodičů dle jednotlivých tříd
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky dotazníků vyplněné učiteli


výsledky dotazníků učitelů