Mapa školy - výsledky dotazníkového šetření


V průběhu února a března škola uspořádala celoškolní dotazníkové šetření - Mapa školy.

Zveřejňujeme výsledky šetření. Můžete se seznámit s odpověďmi, jak školu a její prostředí vnímají žáci, rodiče i zaměstnanci. Přístupné nejsou pouze otevřené odpovědi, které zahrnují některé osobní údaje.

Současně přikládáme také odpovědi na častěji kladené otázky.

Karel Bednář, ředitel školy


Oficiální analýza a odpovědi vedení školy na nejčastější komentáře


podrobná analytická zpráva
 
 
       
stručné zhodnocení výsledků
 
 
 
       
odpovědi na nejčastější komentáře rodičů a žáků
 
 
 
 
       

Výsledky dotazníků vyplněné žáky


výsledky dotazníků žáků v rámci školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výsledky dotazníků žáků dle jednotlivých tříd
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky dotazníků vyplněné rodiči


výsledky dotazníků rodičů v rámci školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výsledky dotazníků rodičů dle jednotlivých tříd
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky dotazníků vyplněné zaměstnanci školy


výsledky dotazníků zaměstnanců